Warto przeczytać
Zaświadczenia o studiach
Najczęstszą sprawą, z którą zwracają się do nas byli studenci Politechniki Wrocławskiej jest uzyskanie zaświadczenia o stanie odbytych studiów wyższych na potrzeby naliczenia kapitału początkowego. Jest to dokument konieczny do unania przez ZUS tzw. okresów nieskładkowych. Zachęcamy do zapoznania się z procedurą wydawania wspomnianych zaświadczeń. Bliższe informacje można znaleźć tutaj...
Witamy na stronach Archiwum Uczelni

Archiwum Uczelni jest wyodrębnioną jednostką podległą bezpośrednio Prorektorowi ds. Organizacji i Rozwoju. Do zadań Archiwum należy między innymi współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie prawidłowego postępowania z dokumentacją. Archiwum przejmuje dokumentację z jednostek i komórek organizacyjnych Uczelni, prowadzi jej ewidencję oraz sprawuje nad nią opiekę. Dokumentacja jest nie tylko przechowywana, ale też uzupełniana i opracowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami (przegląd stanu akt, konserwacja i zabezpieczenie). Archiwum gromadzi też i kompletuje informacje dotyczące Politechniki Wrocławskiej. Więcej...


Zaświadczenia o studiach (ZUS)
Karty Przebiegu Studiów (transkrypty)
Uwierzytelnione kopie dokumentów
Udostępnianie dokumentacji
Technische Hochschule i Politechnika Lwowska


Ogólne zasady przekazywanie dokumentacji
Przekazywanie dokumentacji studenckiej
Przekazywanie akt studiów podyplomowych
Przekazywanie akt doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich
Brakowanie dokumentacji
Udostępnianie akt dla celów służbowych


Historia
Zasób
Ciekawostki
O nas
Kontakt